Loading...

Yêu Dùm Cô Chủ Tập 3 | Phim Thái Lan

views: 675
#SERVER1

Publication date: 11-01-2019


Phim Yêu Giùm Cô Chủ Tập 3 là câu chuyện xảy ra tại đất nước Thái Lan xinh đẹp thời kì những năm 1957 – 1963, khi Thái Lan vẫn còn là một nước bán thuộc địa chịu sự chi phối của Anh, Pháp và Mỹ. Cũng trong thời kì này, chế độ chủ nô vẫn còn ám ảnh xã hội Thái Lan rất nhiều.

Comment