Loading...

13 Tội Ác - Trò Chơi Giết Người (13 sins) P1

views: 352
#SERVER1

Publication date: 17-09-2018


Một người đàn ông đã được đề nghị chơi một trò chơi gồm 13 thử thách nguy hiểm, mỗi thử thách sẽ được một khoản tiền, thử thách tăng dần lên theo độ khó và tiền sẽ được tăng dần lên. Cuối cùng là một cái kết, tất cả bức rèm bí mật được vén lên.

Comment