Loading...

Tình Khúc Bạch Dương Tập 20 xem HD - Phim VTV

views: 734

Publication date: 02-05-2018


Bối cảnh của phim Tình Khúc Bạch Dương Tập 20 sẽ quay ngược về quá khứ từ những năm 80 tại đất nước, khi có hàng nghìn sinh viên Việt Nam được cử sang Liên Xô học tập và câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến hiện tại

Comment