Loading...

Thành Trung - Anh chàng hát Rong hát hay hơn rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp Tâm Sự Với Em

views: 1157

Publication date: 27-03-2018


Anh ấy hát rất cảm xúc nhé, với cá nhận mình, như vậy là hay và cảm xúc rồi. - Bạn quay phim ơi! Bạn làm tớ choáng váng quay cuồng luôn rồi nhé! Bị say luôn rồi nhé, say giọng hát, say cả hình ảnh bạn quay nữa!

Comment