Loading...

Publication date: 21-11-2018


Bộ phim Sóng ở đáy sông Tập 17  kể lại câu chuyện cuộc đời Phạm Quang Núi, từ khi còn là đứa bé đến khi trở thành người đàn ông trung niên tóc lấm tấm bạc.

Comment