Loading...

Phim Ma Kinh Dị 2018

views: 674

Publication date: 10-05-2018


Họ tỉnh dậy và nhìn thấy mình bị trói . Có 1 cái xác của 1 người đàn ông bên cạnh đã bị cắt làm tư. bên trên là một cái xác không đầu,k tay, không chân , máy chảy lênh láng trên sản. Cuối cùng mới nhận ra, kẻ sát nhân là một trong số họ ...

Comment