Loading...

Phim ma 2018 | Trừ tà tập 6

views: 429
#SERVER1

Publication date: 19-12-2018


nội dung bộ phịm Trừ tà tập 6 người Hàn Quốc rất tin vào thế giới tâm linh và những kết nối vô hình dẫn người chết quay trở lại dương gian. Chính bởi vậy nên những người hành nghề cô đồng, gọi hồn, phong thuỷ ở Hàn Quốc rất có ảnh hưởng trong xã hội và được mọi người nể sợ.

Comment