Loading...

Phim hành động hay nhất 2018 | Quả Tim Thép

views: 1153

Publication date: 10-05-2018


Qủa Tim Thép - một đặc vụ quân đội thiện chiến bị lôi kéo vào một âm mưu khủng bố lớn nhất thế giới, âm mưu có sự dính líu của nhiều nguyên thủ quốc gia. Một thí nghiệp mang tính khủng bố với âm mưu nhan hiểm , chế tạo những chiến binh có quả tim thép để tham gia những phi vụ chiến tranh thế giới. Dần dần những bí mật đó bị bại lộ khi mà một người bảo vệ các nhà khoa học của cuộc thế nghiệm phát hiện ra những bí mật bên trong. 

Comment