Loading...

PLATOON – TRUNG ĐỘI (1986)

views: 827

Publication date: 03-06-2018


Phim kể về cuộc sống và những trận đấu ác liệt về chiến tranh những năm 1986 ở trung đông, phim là một bức tranh chân thực ..

Comment