Loading...

Huyền Môn Đại Sư Tập 38 | Phim Trung Quốc

views: 468

Publication date: 19-12-2018


Huyền Môn Đại Sư Tập 38  3000 năm trước có lời tiên tri rằng Dương tiễn chiến thần sẽ phải đối mặt vs hoạ diệt thế ở nhân gian, để cứu thế chỉ có cách hợp nhất Nguyên Thuỷ thánh .

Comment