Loading...

Hoa Vinh và Chu Bin chửi nhau cạch mặt nhắc tên Hoa Vinh

views: 1083

Publication date: 10-04-2018


Clip live ghi lại giữa Hoa Vinh và Chu Bin chửi nhau, Hoa Vinh lên tiếng cấm Chu Bin nhắc tên mình. Chu bin chửi Hoa Vinh hát bài hát của mình, và bản quyền của Chu Bin.Lý do là Chu Bin chê Hoa Vinh dùng phần mềm để live nên chứ Hoa Vinh hát không hay, sau đó Hoa Vinh vào nói lại là không liên quan gì mà bóc phốt nhau sau đó mâu thuẫn dẫn đến chửi nhau...

Comment