Loading...

Hạnh phúc không có ở cuối con đường tập 28 | Phim Truyện Việt Nam

views: 1063

Publication date: 29-10-2018


Bộ phim Hạnh phúc không có ở cuối con đường tập 28 | Phim Truyện Việt Nam. Xoay quanh những vấn đề thực tế trong xã hội ở thời kỳ ấy. Các nhân vật sẽ cùng nhau trả qua những khó khăn, thay đổi của cuộc sống. Chấp nhận sự thay đổi của một xã hội Việt Nam đang chuyển mình với bao thằng trầm. Để rồi, tất cả sẽ nhận ra hạnh phúc không phải đích đến mà đó là cả con đường đã trải qua.

Comment