Loading...

Phim hài đầu tiên của nước Việt Nam 1975

views: 1033

Publication date: 04-04-2018


Đây là bộ phim Hài đầu tiên được sản xuất của Việt Nam ta, là bước ngoặt chân đầu tiên của ngành phim hài.

Comment